تاريخ : شنبه بیست و یکم تیر 1393 | 16:16 | نویسنده : سیدرئوف |
تمامی شرکت کنندگان باید باهم رقابت کنند ودر آخر به فینال می رسید وبرنده به مدال طلا می رسدتاريخ : شنبه سی و یکم خرداد 1393 | 22:22 | نویسنده : سیدرئوف |